จ่อทำฝนหลวงแก้วิกฤติฝุ่นละออง 3 จว.ภาคเหนือ

Category news

“กรมฝนหลวง” จ่อทำฝนหลวง3 จว.ภาคเหนือ 3 จว.แก้วิกฤติมลพิษ -ฝุ่นละอองขนาดเล็ก10 ไมครอน สูงเกินมาตรฐาน เมื่อวันที่ 7 มี.ค.นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่าได้เตรียมพร้อมปฏิบัติการฝนหลวงยับยั้งปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะที่ อ.แม่สอด จ.ตาก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง และ อ.เมือง จ.แพร่ อย่างเร่งด่วน

เมื่อสภาพอากาศเอื้ออำนวยสามารถขึ้นทำฝนทันที เพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ซึ่งเกินค่ามาตรฐานแล้ว พร้อมกับติดตามสถานการณ์การเกิดลูกเห็บพื้นที่ภาคอีสาน โดยใช้เครื่องบินซูปเปอร์คิงแอร์ ปฏิบัติการสลายในช่วงพายุฤดูร้อน อีกทั้งเฝ้าระวังและติดตามทางภาคพื้น โดยเป็นการนำข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศของกรมฝนหลวงฯ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเกี่ยวกับการเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ ร่วมกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง เช่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) สำนักเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ประชาสัมพันธ์ทุกจังหวัด อาสาสมัครฝนหลวง มีระบบแจ้งเตือนผ่านกรุ๊ปไลน์ พื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดพิบัติภัย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews