น้ำตกยาโรย

Category travel news

สายธารน้ำที่เป็นดังความรื่นรมย์ของคนในท้องถิ่น โดยที่นี่เป็นน้ำตกที่เกิดจากต้นน้ำในป่าหัวกระหมิงในเทือกเขาจีนมีทั้งหมด 9 ชั้นแต่ละชั้นมีความสูงประมาณ 5-30 เมตรจุดเด่นของน้ำตกยาโรยอยู่ที่ชั้นที่ 4 ซึ่งเป็นชั้นที่สายน้ำไหลสูงที่สุดราว 30 เมตรในขณะที่ด้านล่างเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ลงเล่นน้ำได้

ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

/ขอบคุณ ททท