ผบ.ทอ.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม

Category news

ทอ.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 58 พรรษา 12 สิงหาคม เมื่อวันที่ 11 ส.ค. ที่อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) เป็นประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดย ผบ.ทอ. ได้ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเปิดกรวยกระทงดอกไม้สดถวายราชสักการะ และกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล ว่า ปวงข้าพระพุทธเจ้า ต่างชื่นชมในพระบุญญาบารมี และสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณ ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ ทรงตรากตรำพระวรกายเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมิทรงย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรค อีกทั้งทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ ที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุข ให้แก่อาณาประชาราษฎร์ พระราชทานแนวทางพระราชดำริ และโครงการพระราชเสาวนีย์ หลากหลายสาขา ด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมล้น ในพระเมตตา กรุณาธิคุณเป็นที่ประจักษ์ ประทับอยู่ในดวงใจ ของพสกนิกรชาวไทย และก่อให้เกิดความสงบร่มเย็น ตลอดจนความเจริญก้าวหน้า แก่ประเทศชาติและประชาชนตลอดมา จากนั้น พล.อ.อ.จอม และนาวาอากาศเอกหญิงกรนันท์ รุ่งสว่าง นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ได้เดินชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ และร่วมพิธีไถ่ชีวิต โค-กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณลานพิธีข้างอาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

สำหรับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ประกอบด้วย การจัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ณ หอประชุมกานตรัตน์ โดย กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ, การจัดโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์ไม้ทางอากาศ 85,000 เมล็ด เฉลิมพระเกียรติฯ ครอบคลุมพื้นที่ 16 ตารางกิโลเมตร บริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยเครื่องบินโจมตีและธุรการแบบที่ 2 (บ.จธ.๒) ณ ฝูงบิน 501 กองบิน 5 จ.ประจวบคีรีขันธ์  การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ บอร์ดความรู้เรื่องสุขภาพ รับบริจาคโลหิต ตรวจสุขภาพ คัดกรองโรคและให้ความรู้ในการป้องกันโรค ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช โดย กรมแพทย์ทหารอากาศ และ การจัดกิจกรรมปลูกต้นดาวเรืองเฉลิมพระเกียรติฯ ณ โรงเรียนการบิน กำแพงแสน และ กองบิน 4 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศไทย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews