รู้เร็ว ลดเสี่ยง เลี่ยง`อัมพาต`

Category health news

สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์แนะสังเกตสัญญาณเตือนโรคหลอดอัมพาตด้วยหลัก FAST หากพบความผิดปกติรีบพบแพทย์โดยเร็ว ช่วยลดความพิการและเสียชีวิต นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า วันที่ 29 ตุลาคม ของทุกปี องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้เป็นวันอัมพาตโลก เพื่อให้ประชาชนเกิดความตื่นตัว ในการป้องการโรคหลอดเลือดสมองหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า “โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต”

ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของประชากรไทย และมีแนวโน้มผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นในทุก ๆปี หากรู้จักวิธีดูแลและหมั่นสำรวจความผิดปกติของร่างการอยู่เสมอ จะสามารถป้องกันและลดความรุนแรงของโรคได้ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า จากการรายงานการศึกษาร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและองค์การอนามัยโลก โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ทั้งเพศชายและหญิง โดยสัญญาณเตือนที่บ่งบอกว่ามีโอกาสเกิดโรคอัมพาตหรือโรคหลอดเลือดสมอง ประกอบด้วย ตัวย่อ FAST ดังนี้ F : Face คือ ผู้ป่วยจะมีอาการปากเบี้ยว หลับตาไม่สนิท A : Arm คือ อาการอ่อนแรงของแขนขา ซีกใดซีกหนึ่งของร่างกาย S : Speech คือ พูดลำบากพูดไม่ชัด ลิ้นแข็ง T : Time คือ เวลา ซึ่งทุกนาทีที่ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ล่าช้าจะมีผลกระทบต่อการตายของเซลล์สมองถึง 2 ล้านเซลล์
ด้านนายแพทย์อุดม ภู่วโรดม ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กล่าวเสริมว่า สัญญาณเตือน FAST เป็นสิ่งสำคัญที่ควรต้องจำ หากมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งข้างต้นซึ่งอาการจะเกิดขึ้นทันทีทันใด ให้รีบไปโรงพยาบาลทันที ทั้งนี้ หากพบอาการข้างต้นและไปโรงพยาบาลภายใน 3 ชั่วโมงจะสามารถรักษาชีวิตและฟื้นฟูให้กลับมาเป็นปกติ หรือใกล้เคียงได้มากที่สุด. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth