สถานีวิจัยเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าภูเขียว

Category travel news

บริเวณบ้านซำเตย ( เดิม ) ต . ทุ่งลุยลาย อ . คอนสาร จ . ชัยภูมิ มีพื้นที่ประมาณ 420 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศเป็นสภาพเนินเขา ทอดยาวไปทางทิศใต้ สูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 560 เมตร รอบๆ พื้นที่มีลักษณะเป็นเนินเขา สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนและดินลูกรังผสมหินเป็นบางแห่ง

เมื่อปี พ.ศ. 2526 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์ผ่านเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ซึ่งยังเป็นป่าผืนใหญ่ที่ยังเหลือไม่กี่แห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ และได้มีพระราชดำริขึ้นว่า “พื้นที่บนภูเขียวเป็นที่ราบสูง กว้างขวาง พื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าดังนั้นจึงควรจัดให้เป็นสวนสัตว์ป่าเปิด แต่การที่จะดำเนินการให้เป็นผลสำเร็จได้นั้นจะต้องพัฒนาหมู่บ้าน และส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎรในบริเวณใกล้เคียงภูเขียวทั้งหมด เพื่อยับยั้งไม่ให้ราษฎรทำลายป่าไม้และล่าสัตว์ป่า”
จากพระราชดำริดังกล่าวทางกองทัพภาค 2 กองบัญชาการผสมพลเรือนตำรวจทหารที่ 25 (พตท.25) ชัยภูมิ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวและมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยความร่วมจากหน่วยงานราชการอีกหลายฝ่ายได้ร่วมกันจัดทำโครงการต่างๆ ขึ้น ได้แก่ โครงการพัฒนาหมู่บ้าน โครงการพัฒนาการศึกษาประชากร โครงการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และโครงการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าซึ่งดำเนินการโดยฝ่ายเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่า กองอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมป่าไม้ (ขณะนั้น) โดยการจัดตั้งสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าภูเขียวขึ้นบริเวณหมู่บ้านซำเตย ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 เป็นต้นมา
ปกติสถานีฯ จะเปิดให้เข้าเยี่ยมชม ตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 16.00 น. ทุกวัน โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าแก่คณะที่ติดต่อล่วงหน้าหรือตามโอกาสอำนวย สำหรับที่พักแรม สถานีฯ มีที่พักให้ได้ประมาณ 10 คน และสามารถติดต่อบ้านพักของหน่วยจัดการต้นน้ำทุ่งลุยลาย เขื่อนจุฬาภรณ์ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ซึ่งอยู่ห่างจากสถานีฯ ประมาณ 7 ก.ม., 8 ก.ม. และ 30 ก.ม.ตามลำดับ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand