หวั่น`เลือดออก-ซิก้า`ระบาดแนะสกัดแหล่งยุงด่วน

Category health news

สนอ.ห่วงใยสุขภาพประชาชน หวั่น’เลือดออก-ซิก้า’ระบาด จึงขอความร่วมมือประชาชนสกัดแหล่งยุง นพ.ชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กล่าวว่า กทม.ตระหนักและห่วงใยสุขภาพประชาชน ตามนโยบายของผู้ว่าฯกทม. เนื่องจากช่วงนี้หลายพื้นที่ยังมีฝนตกชุก ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคระบาดได้ โดยเฉพาะโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ เช่น ไข้เลือดออก ไข้ซิก้า

จึงมีนโยบายให้สำนักงานเขต 50 เขต และศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง เฝ้าระวังโรคอย่างเต็มที่ ทั้งนี้จากข้อมูลการเฝ้าระวังโรคของสำนักอนามัย รายงานว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 26 ก.ย. 2560 ทั่วประเทศพบผู้ป่วยโรค ไข้เลือดออก 38,756 ราย เสียชีวิต 55 ราย ในกรุงเทพมหานครพบผู้ป่วย 5,399 ราย เสียชีวิต 1 ราย ส่วนโรคติดเชื้อไวรัสซิก้า ทั่วประเทศพบ 426 ราย ในกรุงเทพมหานครพบ 65 ราย และมีหญิงตั้งครรภ์ที่ต้องเฝ้าระวัง 3 ราย เนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าอาจเป็น สาเหตุหนึ่งของความพิการทางสมองในเด็กที่เกิดจากมารดาที่ป่วยเป็นโรคนี้ในขณะกำลังตั้งครรภ์
จึงขอความร่วมมือประชาชนดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยการเก็บบ้าน เก็บขยะ และเก็บภาชนะที่มีน้ำขัง เพื่อเป็นการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย หากมีอาการน่าสงสัย เช่น ไข้สูงลอย 39-40 องศาเซลเซียสติดต่อกันมากกว่า 2 วัน คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อาจมีจุดเลือดออกใต้ผิวหนัง โดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์ที่มีอาการไข้ มีผื่นตามใบหน้า แขนขา ลำตัว หรือตาแดง ให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็ว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth